İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Gündem
  3. Haşr Suresi Anlamı, Fazileti ve Nüzul Sebebi

Haşr Suresi Anlamı, Fazileti ve Nüzul Sebebi

featured

Haşr Suresi Anlamı ve Fazileti

Kuran-ı Kerim’in 59. suresi olan Haşr Suresi kaç ayettir? Sure 24 ayetten oluşmaktadır. Sure adını ikinci ayette geçen Haşr kelimesinden almıştır. Said ibn Cubeyr’in (ra) rivayetinde bu surenin Ben-i Nadir kabilesi ile yapılan savaş hakkında nazil olmuştur. İbn Abbas’a göre (ra), bu surenin diğer bir ismi ‘Nadir Suresi’ dir. Zuhri, İbn Zeyd, Yezid bin Ruman ve Mucahid de bu görüşe katılmaktadır.

Ben-i Nadir İle yapılan savaş Rebi’ul-Evvel Hicri 4. yılda meydana gelmiştir ve Haşr Suresi savaş sonrası nazil olmuştur. Bir-i Maune gazvesinden hemen sonra meydana gelen Nadir Savaşı Uhud Savaşı sonrası gerçekleşmiştir. Yahudi Nadir kabilesi Uhud Savaşı’nda Müslümanlara ihanet etmiştir. Buna karşılık savaş sonunda Medine’den çıkarılmışlardır.

Haşr Suresinin Fazileti

Ben-i Nadr Savaşını konu olan sure toplamda 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar şu şekildedir:

1- Surede ihanet eden Nadir kabilesinin yaptığı davranıştan ibret alınması tavsiye edilmektedir. Nadir kabilesi güçlü kalelerde kalan zengin kişilerdi. Buna rağmen Peygamber efendimizin kuşatmasına bir kaç gün dayandılar. Bu bölümde Allah’a karşı gelenin akıbeti anlatılmaktadır. Bu bölüm ilk dört ayettir. Bu bölümde Haşr ne demek? Sorusunun cevabı yer almaktadır. İkinci ayette geçen bu kelime ‘ öldükten sonra hesap vermek için dirilme’ anlamındadır.

2- Savaşmak ifsad ve bozgunculuk değildir. İslam’da savaş insanları yanlıştan döndürmek ve onların hidayetine vesile olmaktır. Bu bölüm 6-10. ayettir.

3- Üçüncü bölümün konusu münafıklardır. Münafıkların Uhud Savaşı’ndaki iki yüzlü tavırlarının asıl nedeni üzerinde durulmuştur. Haşr Suresi münafıkların iç yüzünü ortaya koyuyor.

4- Son bölümde Müslim olan ancak henüz ‘mü’min’ olmayan kişilere seslenilmektedir. Bu bölümde iman ruhunu elde edememiş kişilere takva ile fısk arasındaki fark anlatılmaktadır.

Haşr Suresi Meali

Sure Yahudilerin iki yüzlülüğünü ve münafıkların ihanetini anlatmaktadır. Haşr Suresi, bu konulardan ders alınması gerektiğini ve bu iki millete benzenmemesi gerektiği anlatılmaktadır. Surenin genelde anlamı şu şekildedir:

  • 1- Surenin ilk ayetinde Allah’ın gücü ve hikmeti hatırlatılmaktadır. Haşr Suresi devamında Yahudilerin kalelerine nasıl güvendiği ve Allah’ın onları nasıl zelil ettiği anlatmaktadır. Burada amaç ders alınmasıdır.
  • 2- Ben-i Nadir’in ayrılıkçı ve hain olmasından dolayı böyle bir cezaya çarptırıldıkları buyrulmaktadır. Onların mallarının İslam Devleti’ne geçtiği anlatılmaktadır. Haşr Suresi ganimet ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir.
  • 3- Surenin 7-8. ayetinde Ben-i Nadir ganimetlerinin nasıl bölüşüleceği anlatılmaktadır. 9. ayette ise Rabbimiz ‘ Medine’yi hazırlayanlar’ derken burada ensardan bahsetmektedir. Onların ahlaki güzelliklerinden bahsedilmektedir. Haşr Suresi 10. ayette ise sonra gelenlerin duası yer almaktadır.
  • 4- 11-13. ayetler Ben-i Nadir’e süre verildiği zaman diliminde nazil olmuştur. Bu süre zarfında münafıkların başı Abdullah İbn-i Selül Yahudilere ‘yanınızdayız’ mesajı göndermiştir. 14 ve 15. ayet-i kerimede Yahudilerin ve münafıkların karakteri anlatılmaktadır. Onların korkak, iki yüzlü ve hain kişilikleri gündeme gelmektedir. Şeytani karakterden örnek verilmektedir. Şeytanın önce teşvik etmesi ve daha sonra kaçması Yahudi ve münafıkların davranışlarına benzetilmiştir. Haşr Suresi 17. ayette her iki grubunda ateşte olduğu müjdesi verilmektedir.
  1. ayet-i kerimede ise ciddi bir uyarı söz konusudur. ‘ Herkes önden ahirete ne götürdüğüne baksın’ mesajı vardır. Haşr Suresi 19. ayet-i kerimede ise Allah’ı unutan ve Allah’ın da unuttuğu kişiler gibi olunmaması gerektiği buyrulmaktadır.
  2. ayette cennet halkının farkı belirtilmiştir. Cennet halkının umduğu şeye kavuşacağı belirtilmektedir. Haşr Suresi 21. ayette ise rabbimiz Kuran-ı Kerim’in ne kadar yüce bir kitap olduğunu ‘bir dağa tecelli etse o dağ param parça olur’ sözleriyle ifade etmiştir.

Son üç ayet Rabbimizin sıfatlarından bahsetmektedir. 22. ayette Allah’tan başka ilah olmadığı, gaybı bilen olduğu, rahman ve rahim olduğu buyrulmaktadır. Haşr Suresi 23. ayet-i kerimede Melik, Kuddus, Selam, Mü’min, Müheymin, Azik ve Cabbar isimlerinden bahsetmektedir. Şirk koşulan şeylerden münezzeh olduğu ve ondan başka ilah olmadığı buyrulmaktadır.

Surenin son ayeti olan 24. ayette ise Allah’ın tek yaratıcı olduğu, var eden olduğu ve suret veren olduğu buyrulmaktadır. En güzel isimler Allah’ındır, göklerde ve yerde her şey onu tespih eder. O Azizdir, O Hakimdir.

Görüş Ve Önerileriniz için Tıklayın

Sosyal Medya’dan Bizi Takip Etmek İçin Tıklayın

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Görüşünü Bizimle Paylaşır mısın?